Klimatfrågan måste drivas på EU-nivå

Idag är det 25 år sedan Sverige gick med i EU och en särskild partiledardebatt hålls därför i riksdagen. Annie Lööf kommer att lyfta klimatfrågan och samtidigt utmana de andra partiledarna att också driva på för ett mer ambitiöst klimatarbete inom EU.

– För att klara klimatutmaningen är EU-samarbetet helt avgörande, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Centerpartiet har länge varit pådrivande i att skärpa EU:s gemensamma klimat- och miljöarbete. Vi måste lägga i en högre växel om vi ska få ner utsläppen och klara målen i Parisavtalet. Politiska partier som använder argumentet att ”andra länder måste göra mer för klimatet”, har nu chansen att visa att de menar allvar. Centerpartiet har redan gjort ett stort arbete med att övertyga sina europeiska systerpartier att ställa sig bakom ökade klimatambitioner. Andra partier måste nu också göra sin del.

– Är man ärlig med att man tar klimatfrågan på allvar, då bör man också arbeta hårt för att sina europeiska systerpartier ska både se behovet av och möjligheterna med en grön omställning, säger Annie Lööf.

Läs mer i en artikel med Annie Lööf och Fredrick Federley