Ökad möjlighet att stänga skolor med brister

Nu tillsätts en utredning som ska titta på ökade möjligheter för Skolinspektionen att stänga de skolor, såväl kommunala som fristående, som har stora och återkommande brister.

– Vi vill ge Skolinspektionen bättre möjlighet att snabbare agera mot de skolor som har allvarliga brister, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson (C).

I dag kan Skolinspektionen endast besluta om att tillfälligt ta över en kommunal skola med stora brister, medan den däremot kan stänga ner en fristående skola vid en liknande bedömning. Utgångspunkten med den nya lagstiftningen som ska tas fram är att göra det enklare att stänga skolor som inte håller måttet, oavsett om huvudmannen är kommunal eller fristående.

– Alla skolor ska vara bra skolor. Det är inte rimligt att det finns skolor som fått bedriva verksamhet under lång tid trots konstaterade och återkommande brister, vare sig det handlar om kommunala eller fristående verksamheter, säger Fredrik Christensson.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast 15 augusti 2020. Utredare blir Johan Lundmark, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.

Läs mer i en intervju med Fredrik Christensson