Samtal om höghastighetståg måste sätta igång nu

Regeringen behöver så snart som möjligt bjuda in till samtal om nya stambanor för höghastighetståg. Ambitionen bör vara att få med så många partier som möjligt.  

– Det är dags att vi sätter oss ned nu, tar ansvar och kommer överens om finansieringen. Vi är också beredda att inkludera andra stora infrastrukturprojekt i diskussionerna om det underlättar för att få till en överenskommelse som håller över tid, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Det svenska järnvägssystemet har nått kapacitetstaket och behovet av ny infrastruktur är stort. Centerpartiet kan tänka sig att lånefinansiera de nya stambanorna, och är öppna för att lägga in även andra infrastrukturprojekt i en framtida uppgörelse. Det kan till exempel handla om trafikleden Östlig förbindelse i Stockholm samt utbyggnad av Arlanda flygplats.

– Min ambition är att få med så många partier som möjligt för att det ska bli en långsiktigt hållbar överenskommelse. Vi är många som ser ett stort behov av investeringar i infrastruktur, nu är det dags att gå från ord till handling, säger Annie Lööf.

Läs intervjun i Dagens Nyheter