Värna arbetskraftsinvandringen – men stoppa fusket

Arbetskraftsinvandring bidrar positivt till Sveriges utveckling och gynnar svensk ekonomi. Många företag beroende av att kunna rekrytera utomlands inom yrkesgrupper som det är brist på. Därför är det oroande när flera riksdagspartier nu vill strama åt reglerna.

Arbetskraftsinvandringen behöver värnas eftersom den gynnar svensk ekonomi. Missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring, exempelvis fusk kopplat till organiserad brottslighet, måste bestraffas på ett mer effektivt sätt, men vi anser att det kan göras inom ramen för dagens regelverk. Stramas arbetsinvandringen åt för mycket kan det innebära risker för ekonomin.

– Personer som kan försörja sig ska kunna få ett arbetstillstånd i Sverige. Fokus bör ligga på att exempelvis lösa problemen med kompetensutvisningar, samt ta tuffare tag mot fusk. Att begränsa arbetskraftsinvandring är fel väg att gå, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson (C).

Centerpartiet är däremot positiva både till att utreda försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare och att straffbelägga metoder som möjliggör inresa i landet med uppehållstillstånd på felaktiga uppgifter.

Några förslag gällande arbetskraftsinvandring Centerpartiet är positiva till:

  • Utreda försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
  • Straffbelägga metoder som möjliggör inresa i landet med uppehållstillstånd på felaktiga uppgifter
  • Se över hur one-stop-shops som redan startas kan främjas
  • Utreda möjlighet att stanna kvar i Sverige och söka nytt jobb när en person inte fått förlängt tillstånd p.g.a. arbetsgivarens misstag
  • Förkortade handläggningstider för anhöriga till arbetskraftsinvandrare

Läs mer i en intervju i Aftonbladet