Vi vill bromsa nedläggningen av Arbetsförmedlingens lokala kontor

Arbetsförmedlingen behöver finnas i hela landet. Därför förhandlar Centerpartiet med regeringen och Liberalerna om att stoppa den pågående nedläggningen av lokala kontor.

– Vi vill peka med hela handen för att återupprätta närvaron på landsbygden, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C), till DN.

Centerpartiet har hela tiden varit emot den pågående nedläggningen av kontoren runt om i landet.

– Vi har varit tydliga i detta men Arbetsförmedlingens ledning har ändå gått vidare med nedläggningen. Därför för vi nu diskussioner om att helt enkelt peka ut vad de måste göra för att trygga närvaron på landsbygden, säger Martin Ådahl.

Det är nödvändigt att Arbetsförmedlingen har en fysisk närvaro i hela landet, både för att bättre kunna samverka med kommuner och andra aktörer, men också för att stötta inte minst de arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Det direkta samtalet är viktigt när man ska bedöma vilka insatser man ska göra, säger Martin Ådahl till DN.

Januariavtalet säger tydligt att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Myndigheten klarar inte av sin huvuduppgift, att förmedla jobb, och siffror visar att bara 1,5 % av alla arbetslösa fått ett nytt jobb via Arbetsförmedlingen.

Läs mer om hur vi vill reformera Arbetsförmedlingen