C vill ha striktare regler vid utvisningsbeslut

Centerpartiet vill utreda om personer som anses utgöra hot mot rikets säkerhet men inte kan utvisas ska kunna tas in i förvar om de bryter mot anmälningsplikten.

En person som inte kan utvisas och inte heller kan hållas kvar i förvar åläggs vanligtvis att regelbundet gå till polisen. Den som bryter mot den så kallade anmälningsplikten kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Centerpartiet föreslår nu att man ska utreda skärpta regler för den som inte infinner sig hos polisen när den ska och därmed bryter mot anmälningsplikten.

Förslaget går ut på att om polisen märker att någon missköter sin anmälningsplikt ska den personen omedelbart kunna frihetsberövas och placeras i förvar, i väntan på en fängelsedom eller på att utvisningen kan verkställas. Centerpartiet vill att den utredning som just nu ser över lagen om särskild utlänningskontroll ska få ett tilläggsdirektiv.

– Avsikten är att förhindra att de här personerna kan planera och genomföra illdåd i väntan på rättegång och dom, säger Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson.

Idag hålls en debatt i riksdagen om de sex islamister som har fått beslut om utvisning eftersom de bedöms utgöra hot mot Sveriges säkerhet. Men männen kan inte utvisas eftersom de riskerar förföljelse och tortyr i sina hemländer. De har nu därför släppts ur Polisens förvar.

– Vi behöver hitta en lösning på hur vi handskas med den här typen av situationer, och det här tror vi kan vara en möjlig åtgärd, säger Hedin.

Hör inslaget i Ekot