Nu ska mer kläder återvinnas

Nu tillsätts en utredning om hur mer kläder och annan textil ska kunna återvinnas eller återanvändas, en fråga som Centerpartiet fick in i Januariavtalet. Utredningen ska utreda hur ett producentansvar, där den som sätter en produkt på marknaden också har ansvar för återvinningen, skulle kunna se ut. Resultatet ska redovisas senast den 10 december 2020.

Det går åt stora mängder vatten, kemikalier och energi vid textilproduktion. Detta i sin tur ger utsläpp av farliga ämnen som kan spridas både lokalt och globalt, och som kan påverka miljön och människors hälsa. Produktionen genererar också utsläpp av växthusgaser.

– Det är viktigt att vi inte tränger ut frivilliga krafter som gör ett bra jobb med återbruk av kläder. Det här handlar om att sudda ut gråzoner så att du som konsument kan vara säker på att textilier faktiskt återvinns, säger Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.

– Företag som säljer kläder och andra textilier ska ansvara för att det finns ett system för att hand om avfallet. Det finns jättevinster för klimat och miljö om textilavfall kan återbrukas eller återvinnas, säger Magnus Ek.

I dagsläget materialåtervinns knappt någonting av de textilier som anses uttjänta. Istället för att varor blir till avfall bör vi öka återvinningen och återanvändningen och minska uttaget av naturresurser.

– Vi måste bli bättre på att återvinna de omkring 8 kilo textilier som varje svensk årligen lämnar efter sig. Den här utredningen är ett viktigt steg framåt i att uppnå en mer cirkulär ekonomi i Sverige, så att vi kan sluta kretsloppen och få ner utsläppen. Sverige ska vara världsledande på hållbara textilier och materialåtervinning. Klimatpåverkan från konsumtion och produkter av textilier måste minska, säger Magnus Ek.

Läs mer i en intervju i Expressen