Ny tidsplan för reformeringen av Arbetsförmedlingen

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om en ny tidsplan för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Reformen inleds ett år senare än planerat, vilket ger mer tid för att kvalitetssäkra den, skriver partiledarna för S, MP, C och L gemensamt på Aftonbladet debatt idag.

Förutom att tidsplanen justeras är ett annat besked att reformeringen inte ska vila på lagen om valfrihet (LOV).

Det finns ett brett stöd i Sveriges riksdag för behovet av att reformera Arbetsförmedlingen. Endast fem procent av jobben förmedlas idag via Arbetsförmedlingen. Vi måste därför få en förmedling som fungerar bättre än idag i hela landet och som ger det stöd till arbetssökande som de behöver. Omgörningen av Arbetsförmedlingen är en stor och viktig reform som kräver riksdagens stöd. I syfte att uppnå ett sådant stöd presenterar nu regeringen, C och L förslag på förändringar i delar av reformens utformning.

– Vi har under helgen haft samtal mellan Januaripartierna för att utforma reformen på ett sätt som ger bättre förutsättningar för ett brett stöd i Sveriges riksdag. Vi har tagit till oss av de synpunkter som Kristdemokraterna och Moderaterna har haft gällande reformens genomförande, och har i dag skickat ett brev till M och KD där vi beskriver dessa ändringar, säger Anders W Jonsson, förste vice partiordförande för Centerpartiet.

Arbetsförmedlingen ska ha en närvaro och en fungerande verksamhet i hela landet, både under den period då reformen genomförs och på lång sikt. Myndigheten ska reformeras, men reformeringen har inte påbörjats än. Den situation som myndigheten befinner sig i just nu kan inte skyllas på en reform som inte inletts. Nu ska Arbetsförmedlingen ges förutsättningar att bedriva en bra verksamhet som gör att fler kommer i jobb. Vi tillför därför resurser under nästa år för att klara sitt grunduppdrag samtidigt som förberedelser för reformeringen inleds.

Läs hela artkeln i Aftonbladet