Ny politik för fler svenska Nobelpris

Idag på Nobeldagen riktas världens blickar mot Sverige. För att skapa rätt förutsättningar så att fler svenskar ska få Nobelpris i framtiden behöver utbildnings- och forskningspolitiken stärkas, menar Centerpartiet.

Sverige har en ljus historia som forskningsnation, med viktiga framgångar inom bland annat medicinsk utveckling och miljöteknik. Men ska fler svenskar få Nobelpris i framtiden måste nya reformer komma på plats som stärker vår position som kunskapsnation.

– Centerpartiet har länge arbetat för att stärka Sverige som nation när det gäller innovation och forskning. Det finns ett tydligt behov av att stärka forsknings- och utbildningspolitiken, så att Sverige fortsatt ska kunna vara i framkant inom dessa frågor, säger Fredrik Christensson utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Som ett steg på vägen kommer ett nytt forskningspolitiskt förslag läggas fram nästa år, med samlade strategier på området. Centerpartiet menar dock att mer kommer behöva göras om Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet.

– Vi vill se reformer där vi både stärker kunskaperna i skolan, höjer kvaliteten inom högre utbildning och skapar attraktiva forskningsmiljöer. Det är viktigt om vi ska lyfta fram Sverige ytterligare som kunskapsnation, säger Fredrik Christensson.

Läs mer om förslagen