Billigare att anställa nyanlända, unga och långtidsarbetslösa

Nu presenteras ett förslag om ingångsavdrag, som ska göra det billigare för företag att anställa unga, nyanlända och långtidsarbetslösa.

Idag är arbetslösheten betydligt högre bland unga och utrikes födda än bland den övriga befolkningen i Sverige. Genom att sänka kostnaderna för företagen kan fler jobb växa fram, eftersom höga arbetsgivaravgifter gör det dyrt att anställa. Centerpartiet har länge drivit frågan om ett ingångsavdrag, som nu blir verklighet i och med Januariavtalet. Enligt förslaget, en promemoria från regeringen, ska ingångsavdraget införas den 1 juli 2020. Nu skickas det ut på remiss.

– Ett ingångsavdrag kommer att leda till att de människor som stått utanför arbetsmarknaden nu kan gå från bidrag till en egen lön, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Centerpartiet.

Många företag ser det som en ekonomisk risk att anställa oerfaren och ny arbetskraft. Ett effektivt sätt att bryta trenden är att göra det billigare för företag att anställa de som står längst från arbetsmarknaden. Ingångsavdraget innebär en sänkning av arbetsgivaravgiften i högst två år för personer som haft som mest 100 000 kronor inkomst i Sverige under de senaste fem åren. Skatteverket godkänner vilka personer kan omfattas av ingångsavdraget.

– Nu ser vi till att fler människor kan få ett jobb. Det ger inte bara en egen lön och en ekonomisk trygghet utan får också människor ut ur utanförskap. Därför är det viktigt att det nästa år blir billigare för företag att anställa de människor som idag har svårast att få jobb, säger Martin Ådahl.

Läs mer i en artikel