Ny klimathandlingsplan på plats!

Centerpartiet har drivit på för flera åtgärder som möjliggör en ökad elektrifiering i hela landet. Nu presenteras Klimathandlingsplanen, som är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Vi är glada över att elektrifiering, fossilfria drivmedel och minskade utsläpp från transportsektorn möjliggörs i hela landet. Vi är också glada över att den lokala klimatmakten ökar, i och med beslutet om att det åter ska bli billigare att parkera sin miljöbil i kommuner som vill ge rabatt, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

Idag står utsläppen från transportsektorn för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp. Vi behöver göra mer för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Tillsammans med förnybara drivmedel kommer elektrifieringen vara avgörande för att minska utsläppen.

Centerpartiet har tidigare varit tydliga med att det behövs en nationell plan för elektrifieringen av transportsektorn, med bland annat en tydlig strategi för utbyggnaden av elvägar, tydligare krav på laddstolpar vid nybyggnation och att man ska kunna använda gatubelysningen för att ladda elbilar.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på oss och att vi ny kan ta nya steg mot fossilfrihet och minskade utsläpp, säger Rickard Nordin.

Nya förslag för att minska klimatpåverkan från transportsektorn:

Ett nytt stöd för laddinfrastruktur

Det är viktigt med sammanhängande stråk för laddinfrastruktur längs våra större vägar. I alla delar av landet är det inte lika enkelt att bygga ut laddinfrastrukturen på marknadsmässiga villkor. Det nya stödet ska därför styra utbyggnaden till ”de vita fläckar” där det idag saknas infrastruktur för laddning.

Högre krav på laddinfrastruktur vid nybyggnation – ett e-tal införs.

Vid nybyggnation ska det ställas krav på att en viss andel laddplatser tillhandahålls för att möjliggöra för laddbara bilar. Det är viktigt för möjligheten att köpa elbil.

Ladda bilen genom lyktstoplen

Ett exempel på hur transport- och energisystemet kan samverka är genom att belysningsnätet skulle kunna utnyttjas för att ladda elfordon. Detta medger inte dagens ellag, men förslaget i klimathandlingsplanen är att dessa hinder i regelverken ska undanröjas. I London räknar man med att det redan nästa år finns över 1000 laddstolpar i lyktstolpar.

Stärk den lokala klimatmakten - återinför rätten till miljöbilsparkeringar för de bästa bilarna

Centerpartiet har sedan länge drivit frågan att kommuner ska ha rätt att differentiera parkeringsavgifter efter fordonstyp, och stimulera de mest klimateffektiva fordonen. I klimathandlingsplanen avser man se över möjligheten att öka kommunernas möjligheter att använda sig av parkeringsprissättning i klimat- och trafikstyrande syfte., t.ex. så att kommuner kan differentiera p-avgifter för miljöbilar och använda p-avgifter i klimatstyrande syfte.

Läs mer i en artikel