C vill höja straffen för våld i nära relation

Nästan 7 av 10 kvinnor som drabbades av dödligt våld i Sverige förra året mördades av sin partner. I många fall får de våldsbenägna männen ensam vårdnad om sina barn även när de själva dödat barnens mor. Nu vill Centerpartiet skärpa straffen för våld mot kvinnor.

Alla människor i Sverige, inte minst barn, har rätt till en säker vardag. Centerpartiet är fast beslutet att skapa ett mer jämställt och tryggt land. Därför vill vi skärpa straffen för kvinnovåld, samtidigt som vi driver på för en storsatsning i arbetet mot våld i nära relationer.

– Vi behöver få upp frågan om våld i nära relationer i den politiska debatten. Dessutom måste straffen bli strängare jämfört med idag, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

I år har det satsats över 50 miljoner kronor på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Men mer behöver göras. Centerpartiet driver därför på för strängare straff för kvinnofridsbrott och fler åtgärder för att tackla våldet i nära relationer.

  • Vi vill höja straffen för grov kvinnofridskränkning. Minimistraffet bör ändras från 9 månader till 12 månader, och maxstraffet för kvinnofridsbrott måste ligga på samma nivå som synnerligen grov misshandel, vilket är 10 års fängelse.
  • I de fall en vårdnadshavare dödat den andra föräldern med uppsåt, eller utsatt den andra föräldern för väldigt grovt våld, ska den personen automatiskt bli av med vårdnaden.
  • Kontrollerande beteenden i nära relationer är ofta starten till kvinnofridsbrott och bör därför göras olagligt. Det kan handla om förbud från att umgås med vänner och att lämna bostaden, eller att utsättas för upprepade kränkande kommentarer. Rättsväsendet måste ges större möjlighet att sätta stopp tidigt.

Läs mer i en intervju med Anders W Jonsson