Försvarsmakten ska bidra mer till den gröna omställningen

När tillstånd för ny vind- och vågkraft ska beviljas är processerna alltför krångliga och utdragna. Tack vare Centerpartiet får Försvarsmakten därför i uppdrag att utveckla tidig dialog och en bättre samverkan i sina yttranden i våg- och vindkraftsärenden. Målet är att fler vind- och vågkraftsparker ska kunna byggas runt om i landet. Det säger ett regleringsbrev från regeringen som förhandlats fram med Centerpartiet och Liberalerna.

Idag är det både tidskrävande och dyrt att få tillstånd till att driva våg- och vindkraft. Genom förenklade tillståndsprocesser kan vi snabba på den gröna omställningen och samtidigt få till en elförsörjning som minskar Sveriges sårbarhet. En tredjedel av vår landyta har restriktioner gällande vindkraft, ytor där mer grön energi annars hade kunnat producerats. Försvarsmakten lämnar anmärkningar i 40 procent av tillståndsprocesserna för vind- och vågkraft idag. Det kostar inte bara företag pengar och tid, utan bromsar utbyggnaden av förnybar energi och totalförsvarets motståndskraft.

– Det är viktigt att ha respekt för Försvarsmaktens behov och det kommer alltid finnas områden där vi av försvarsskäl inte kan ha vind- och vågkraft. Men vi måste få till ett bättre samspel mellan försvarsmakten och landets vind- och vågkraft. Det är en fråga som Centerpartiet har drivit länge, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Vind- och vågkraften är betydelsefull både för klimatet och för samhällsberedskapen. Centerpartiet ser detta som ett viktigt steg i totalförsvarets samlade utveckling. Försvarsberedningen har konstaterat att det nationella stamnätet är sårbart och att mer tonvikt behöver läggas på oberoende reservkraftförsörjning. Samtidigt måste vi skapa bättre förutsättningar för lokal produktion och distribution av el, vilket också leder till att sårbarheter och risker på sikt kan minska.

En del av Försvarsmaktens uppdrag är att analysera andra länders erfarenheter och föreslå hur det svenska systemet kan förbättras.

– I andra länder finns goda erfarenheter av hur försvaret och vindkraften kan samexistera inom samma geografiska område. Vi ser goda möjligheter att hitta ett fungerande system också i Sverige, säger Lars Thomsson, riksdagsledamot i försvarsutskottet och tidigare nationell vindkraftsamordnare.