Mer pengar till svensk mat och lantbruk

Nu presenteras en rad viktiga budgetsatsningar som ska skapa bättre villkor för Sveriges livsmedelsproducenter och lantbrukare, när den nationella livsmedelsstrategin utformas.

Satsningarna för livsmedelsstrategin är nu presenterade. För att se till att Sverige har en stark livsmedelskedja satsas 122 miljoner kronor årligen från nästa år fram till 2025. Dessutom görs ytterligare satsningar på livsmedelsstrategins genomförande på totalt 114 mkr under 2020.

– Svenska lantbrukare och livsmedelsföretagare sliter dagligen för att producera de livsmedel vi handlar i landets matbutiker. Centerpartiet har jobbat hårt för att livsmedelsstrategin ska genomföras, dessutom med ordentliga satsningar i budgeten, säger Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

I förhandlingarna har Centerpartiet fokuserat på tre olika områden: regler och villkor, export samt forskning och innovation. Det är alla viktiga delar för att vi ska uppnå målen i den nationella livsmedelsstrategin, så att vi kan få såväl hållbar som svenskproducerad mat i butikerna runtom i landet och i andra länder.

– Många av satsningarna är tydligt efterfrågade från företag i livsmedelskedjan och de är viktiga steg i att skapa bättre förutsättningar för att göra svensk livsmedelsproduktion mer konkurrenskraftig, säger Kristina Yngwe.

Satsningarna omfattar bland annat:

Ett vildsvinspaket

Pengar öronmärks för att bland annat begränsa vildsvinsskador men också titta på hur man bättre kan använda vildsvinskött som resurs.

Regelförenklingar i livsmedelskedjan

Pengar avsätts för att Tillväxtverket ska identifiera regler som försämrar konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter för företag i livsmedelskedjan och föreslå förenklingar.

Enklare, digitala myndighetskonktakter

Nu skapas ett gemensamt system för att underlätta för livsmedelsföretagare i kontakt med myndigheter för att sänka den administrativa bördan

Ett livsmedelsexportprogram med fokus på små och medelstora företag

Programmet ska utformas utifrån branschens behov och i nära samverkan med företag, branschorganisationer, berörda myndigheter och andra relevanta aktörer.

Mer pengar till forskning och innovation

Medel går till Sweden Food Arena och FORMAS, för att se till att vår ökade livsmedelsproduktion är både hållbar och konkurrenskraftig. Det sker även ett antal satsningar för att stärka eller bygga upp kunskap och kunskapsförmedling till lantbruket kopplat till svensk växtförädling, lantbrukets vattenhushållning och en konkurrenskraftig animaliesektor.