Nya siffror om viltolyckor: Nu krävs det krafttag

Antalet viltolyckor slår rekord för åttonde året i rad, enligt siffror som Centerpartiet har bett riksdagens utredningstjänst ta fram. Nu presenterar Centerpartiet en rad åtgärder för att få ned olyckstalen.

– Trafikverket verkar inte ha prioriterat dessa olyckor, men nu måste de upp på agendan, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson i Centerpartiet.

Centerpartiet har beställt nya siffror från riksdagens utredningstjänst, RUT, över antalet viltolyckor i Sverige. Siffrorna är dyster läsning. RUT konstaterar att antalet viltolyckor ser ut att slå rekord – för åttonde året i rad. Alldeles nyligen skedde en viltolycka i Åtvidaberg som krävde ett liv.

År 2003 rapporterades 33 000 olyckor. I år ser det ut att bli runt 65 000 inrapporterade olyckor. Till detta kommer ett mörkertal på mellan 10-15 procent på icke inrapporterade skador. Anders Åkesson menar att frågan måste prioriteras mer.

– Nu krävs det krafttag. Dessa frågor måste upp på agendan. Viltolyckorna skapar lidande, både för människor och djur, och kostar dessutom väldigt mycket pengar. Trafikverket verkar inte ha prioriterat dessa olyckor eftersom de sällan sker med dödlig utgång, säger han.

Centerpartiet presenterar i dag en rad åtgärder på flera fronter för att få ned antalet viltolyckor.

– Vi måste ställa högre krav på trafiksäker planering av vägnät och övrig infrastruktur så att viltet hålls borta från vägarna. Trafikverket måste i sin infrastrukturplanering ta större hänsyn till den allmänfara som viltet utgör på vägar och järnvägar, säger Anders Åkesson.
Det handlar också om att se över vår viltförvaltning.

– Inte minst vildsvin, rådjur, älg och dovhjort har överstora stammar och måste förvaltas bättre. Detta måste ske i samarbete både med markägare, jägarkår och våra myndigheter. Centerpartiet vill ta ett samlat grepp och inrätta en viltmyndighet, berättar Åkesson.

Statens väg- och transportforskningsinstitut uppskattar de totala samhällskostnaderna för viltolyckorna till 3–4 miljarder kronor per år beroende på hur stort mörkertalet antas vara.

Läs hela rapporten

Tabell viltolyckor