Sveriges säkerhet kräver ansvarstagande – inte politisk tuppfäktning

Centerpartiet vädjar till alla partier att ta sitt ansvar och inte lämna de kommande samtalen om försvarets budget. Vi behöver säkra ett bättre försvar av vårt land. I dessa oroliga tider är det viktigt att skicka en signal till omvärlden att Sverige står enat.

I slutet av år 2025 kommer Försvarsmaktens anslag att ligga på 84 miljarder kronor. Det innebär ett historiskt stort tillskott under de kommande åren som motsvarar det som Försvarsberedningen kom fram till att det militära försvaret behöver.

– Utan Centerpartiet hade det inte blivit några mer pengar till försvaret, för det var inte regeringens prioritering. Vi är glada att det nu finns en bred samsyn i Sveriges riksdag om mer pengar till det militära försvaret. Nu återstår att säkra mer pengar till det civila försvaret och till alla de kommuner och regioner som har den viktiga uppgiften att bygga motståndskraft i lokalsamhället och stärka totalförsvarets samlade förmåga. Mer pengar behövs verkligen för att försvaret av vårt land ska bli bättre, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

I dessa oroliga tider är den enskilt viktigaste säkerhetspolitiska signalen att skicka till vår omvärld att Sverige står enat, att vi inte ger efter för hot och påtryckningar. Sveriges säkerhet kräver därför ansvarstagande partier och politisk samling, inte politisk tuppfäktning om detaljer. Centerpartiet förutsätter därför att de partier som nu kommer att ingå i de fortsatta försvarsöverläggningarna vill bidra och är beredda att stanna kvar vid bordet så att försvarsberedningens samlade förslag och ekonomiska tillskott blir verklighet.

– Globalt pågår en ekonomisk, politisk och militär tyngdpunktsförskjutning mot Asien, inte minst mot Kina. Konfliktnivån i Mellanöstern ställer oss nu inför nya utmaningar. I vårt närområde har Ryssland olagligen annekterat Krimhalvön från Ukraina och hotar våra grannländer med militärt våld samtidigt som de riktar kärnvapenbestuckna Iskanderrobotar mot Europa. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det är jobbigt att veta, men det är den säkerhetspolitiska miljö vi befinner oss i och måste anpassa oss till, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson.

Läs mer via artikeln i Aftonbladet