Centerpartiet säger nej till minimilön på EU-nivå

Idag, tisdag, har EU-kommissionen presenterat ett första initiativ på EU-övergripande minimilönsnivåer. Centerpartiet är emot idén om en heltäckande minimilön.

- Frågor som rör lönebildning och medlemsländernas rättstraditioner ska avgöras på hemmaplan, inte av Bryssels byråkrater, säger Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani.

EU-kommissionen kommer nu att inleda samråd med medlemsländer, fack- och arbetsgivarorganisationer med syfte att under året lägga fram konkret lagstiftning. Centerpartiet menar att förslaget hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen och kan innebär sänkta svenska löner på sikt.

– Den här typen av politiska initiativ skapar endast falska förhoppningar. Först och främst är det här ett hot mot den svenska modellen, där arbetsgivare och arbetstagare gemensamt fattar beslut om lön, säger Abir Al-Sahlani som är den enda svenska ordinarie ledamoten i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott.

Centerpartiet är kritiskt till hur svenska Socialdemokraterna har drivit på för att EU ska bestämma mer inom arbetsmarknads- och välfärdspolitiken.

– Det är naivt av Socialdemokraterna att tro att den sociala pelaren inte skulle påverka den svenska modellen, det är lika naivt av Kommissionen att tro att de kommer till bukt med fattigdom och social utsatthet med det här förslaget. Minimilöner råder inte bot på fattigdom, säger Abir Al-Sahlani.