C ror i hamn ökade klimatambitioner i EU

Idag fattade Europaparlamentet sitt första beslut om EU:s stora miljö- och klimatpaket Green Deal, som syftar till att höja klimat- och miljöambitionerna i EU. Arbetet har letts av Centerpartiets europaparlamentariker Fredrick Federley.

– Det är en historisk era som vi nu slår in på, den gröna eran. Jag är nöjd att jag lyckats få Europaparlamentet att ställa sig bakom högre ambitioner för både miljö, klimat och en hållbar ekonomi, säger Fredrick Federley.

EU-kommissionen presenterade det första förslaget för EU:s nya helomfattade klimatpaket ”The European Green Deal” under december. Under onsdagen tog EU-parlamentet sitt första ställningstagande i frågan, ett arbete som har letts av Fredrick Federley.

– Centerpartiet gick till val på att leverera resultat för miljön i Europa. EU-kommissionens första förslag innehöll många goda nyheter, men det fanns även en hel del som behövdes förbättras. Därför ha jag arbetat för att få igenom ökade klimatambitioner, mer fokus på biodiversitet och rena hav och starkare skrivningar om vikten av förnybara material och förnybar energi, säger Fredrick Federley.

Beslutet är en kompromiss mellan den liberala, gröna, konservativa och socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. Fredrick Federley har i och med Europaparlamentets beslut säkrat flera vinster för Centerpartiet.

– Utsläppen måste ner och därför vill vi se en klimatlag med tydliga hållpunkter för att uppnå målet om ett klimatneutralt EU senast 2050. Vi har mycket arbete kvar att göra under mandatperioden, men det här är en bra början, säger Federley.

C-vinster i Europaparlamentets Green Deal:

Europaparlamentet vill se starkare klimatambitioner i Europa

Centerpartiet har varit med och säkrat att EU-parlamentet lovar ett klimatneutralt EU till 2050. För att nå dit har parlamentet beslutat om att en Europeisk klimatlag ska införas.

Större fokus på havsmiljön

Beslutet innebär att en majoritet i Europaparlamentet nu vill se minskad nerskräpning och övergödning av haven i Europa. Vi vill också se att mer görs för att skydda biodiversiteten i Europas hav.

Mer förnybart och satsningar på bioekonomi

Beslutet innebär att en majoritet i Europaparlamentet vill ersätta fossila material med förnybara, bland annat genom mer byggande i trä och möjlighet för mer förnybar energi och satsningar på biologisk mångfald.

Handlingsplaner för klimatanpassning

Klimatförändringarna är redan här och nu och det räcker inte bara med att vi bekämpar dem, vi måste också se till att klimatanpassa våra samhällen. Behov av detta märks inte minst med tanke på bränderna i Australien men också i Sverige.. En majoritet i Europaparlamentet kräver nu att alla EU:s medlemsländer ska ta fram nationella handlingsplaner för klimatanpassning.

Omställningsfond för klimatet

En majoritet i Europaparlamentet vill nu se mer stöd till fossilberoende regioner för att de ska kunna klara att göra omställningen.