EU-parlamentet vill se Parisavtal mot antibiotikaresistens

Ett av Centerpartiets vallöften inför EU-valet 2019 var ett internationellt Parisavtal mot antibiotikaresistens. Nu vill en majoritet i Europaparlamentet samma sak.

– Antibiotika ska endast användas när den behövs. Det har vi fått igenom inom EU, men för att motverka antibiotikaresistens gäller det att alla länder står inför samma krav, säger Centerpartiets europaparlamentariker Fredrick Federley.

Under onsdagen fattade Europaparlamentet beslut om sin syn på det första förslaget på EU-kommissionens miljö- och klimatpaket European Green Deal. Fredrick Federley ledde arbetet.

– Europa är på god väg i miljö- och klimatarbetet. Vi har nu säkrat att Europaparlamentet vill se höjda ambitioner för klimatet, hårdare tag för havsmiljön och ett striktare arbete mot spridningen av antibiotikaresistens, säger Federley.

Inför valet 2019 presenterade Centerpartiet ett förslag att skapa ett globalt avtal för att mota spridningen av antibiotikaresistens, liknande Parisavtalet på klimatområdet. Europaparlamentet fattade idag beslut om att EU ska driva på för ett globalt avtal med konkreta mål om hur användningen av antibiotika kan bli mer ansvarsfull.

– Minst 33 000 personer dör varje år i EU till följd av antibiotikaresistens. Det är som en svensk småstad skulle försvinna varje år, och betydligt värre väntas det bli om vi inte agerar nu. Jag är nöjd att vi redan sju månader in på mandatperioden kommit så långt med att genomföra vårt vallöfte, säger Federley.