Vårdköerna minskar tack vare återinförd kömiljard

Köerna till vården i Sverige minskar och tillgängligheten ökar. Det var målet för Centerpartiet i förhandlingarna för Januariavtalet, med kravet på en ny och uppdaterad kömiljard. Det skriver Anders W Jonsson, vikarierande partiledare och Christer Jonsson, regionråd Region Kalmar län på Aftonbladet debatt.

Inom ramen för Januariavtalet har en uppdaterad version av kömiljarden införts. Resultatet är redan positivt. Fler människor får komma till doktorn i tid och fler människor får sina operationer och andra insatser i tid. Tillgängligheten ökar och vårdköerna minskar jämfört med ett år sedan.

– Som patient ska man inte behöva vänta mer än 90 dagar på att komma till specialistvården för ett första besök eller behandling, enligt Vårdgarantin. Därför har Centerpartiet drivit på för att återskapa kömiljarden, för att stimulera regionerna att minska köerna, säger Anders W Jonsson.

Kömiljarden är prestationsbaserad vilket betyder att inga pengar betalas ut förrän köerna börjat krympa. Totalt finns närmare 1,5 miljarder kronor avsatta för att korta väntetiderna i vården i år.

Tillgängligheten har ökat markant jämfört med för ett år sedan, och för att fler regioner ska kunna korta köerna måste kömiljarden vara långsiktig. Därför utökar vi den till nästan tre miljarder 2020 och fortsätter arbeta brett för att korta köerna i hela landet.

Läs debattartikeln här