Så fördelas välfärdsmiljarderna

Igår kom beskedet att Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna skjuter till fem nya miljarder för att stärka välfärden. Nu offentliggörs hela listan på hur fördelningen ser ut mellan landets kommuner och regioner.

Centerpartiet tar nu krafttag för att se till att svensk välfärd fungerar i hela landet, så att kommuner och regioner får det stöd som de behöver när ekonomin bromsar in. Vi meddelade redan i slutet av 2019 att vi hade som mål att skjuta till mer pengar i vårändringsbudgeten.

– För Centerpartiet har mer pengar till välfärden varit en prioriterad fråga i budgetförhandlingarna. Vi måste se till att svensk vård, skola och omsorg håller hög kvalitet, och att hela landet har rätt förutsättningar för att må bra, säger Emil Källström , ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Fördelningen av de nya välfärdsmiljarderna är nu presenterad. 70 procent kommer att gå till kommunerna och 30 procent till regionerna, vilket följer den normala fördelningen av generella statsbidrag. Det innebär 3,5 miljarder kronor till Sveriges kommuner och 1,5 miljarder kronor till regionerna.

Se hela listan här , 202.9 kB.