Stärkt stöd till nyanlända kvinnor som utsatts för våld

Centerpartiet vill att nyanlända kvinnor och barn som utsätts för våld ska ges bättre stöd. En person som fått uppehållstillstånd måste tydligare informeras om sina rättigheter. Partiet vill också utreda om lagen som ger möjlighet till uppehållstillstånd för våldsutsatta ger tillräckligt skydd idag.

Det kan vara särskilt svårt för en person som har flyttat till Sverige för att vara med sin partner, och som utsätts för våld eller kränkande behandling, att lämna relationen. Det beror på att den som saknar uppehållstillstånd i vanliga fall måste lämna landet om förhållandet tar slut inom två år, enligt den så kallade tvåårsregeln.

– Tyvärr känner många personer inte till vilka rättigheter de har om de utsätts för våld eller kränkande behandling. Centerpartiet vill ändra på det. Vi vill att alla vuxna som fått uppehållstillstånd genom anknytning till en partner som inte i sin tur är flykting ska informeras om sina rättigheter och skyldigheter, och tilldelas en kontaktperson som de kan vända sig till för stöd, säger Anders W Jonsson.

Även om de flesta relationer inte är destruktiva kan den så kallade tvåårsregeln ge upphov till en särskild beroendeställning i de fall allt inte står rätt till. Tvåårsregeln kom till för att förhindra skenäktenskap. Efter två år kan en nyanländ få uppehållstillstånd i egen rätt.

Centerpartiets förslag:

  • Erbjud kvinnor som är nya i Sverige stöd via kommunerna och informera om hennes rättigheter och gällande lagstiftning.
  • Se över om lagen som ger möjlighet till uppehållstillstånd för våldsutsatta ger tillräckligt skydd.

Läs intervjun med Anders W Jonsson i Sydsvenskan