C: Viktiga framsteg för att minska utsläppen

Idag, onsdag, presenterades en utredning om minusutsläpp till regeringen. Ett förslag som Centerpartiet lade fram redan under valrörelsen 2018. Vi måste göra mycket mer för att få ner utsläppen och då är ny teknik helt avgörande om vi ska klara den gröna omställningen.

Efter att Centerpartiet presenterat förslaget om minusutsläpp tillsatte regeringen en utredning för att undersöka förutsättningarna för att bygga ut tekniken. Utredningen är nu klar och Rickard Nordin, Centerpartiets talesperson i energi- och klimatfrågor, välkomnar att vi kommer framåt i frågan om minusutsläpp. Tekniken innebär att koldioxid fångas in från atmosfären och sedan lagras.

– Vi vet att ny teknik som minusutsläpp behövs i klimatomställningen, enligt alla klimatscenarier. Den som åstadkommer negativa utsläpp av koldioxid bör därför kunna belönas för det, ungefär som en omvänd koldioxidskatt, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet har tidigare i och med vårändringsbudgeten 2019 presenterat en satsning på 100 miljoner kronor för forskning och investeringar i minusutsläpp. Nu överlämnas alltså en utredning kring tekniken och Rickard Nordin hoppas att utvecklingen av minusutsläpp nu kan ta fart. Centerpartiet har dessutom presenterat förslag som menar att den som plockar ned koldioxid från atmosfären ska få betalt för det.

– Ska Sverige klara av att ställa om så kommer ny teknik att vara en viktig pusselbit och där har Centerpartiet sedan tidigare pekat ut just frågan om minusutsläpp. Jag ser fram emot att få läsa och ta del av vad utredningen har kommit fram till, säger Rickard Nordin.