C: Så tillför vi miljarder till välfärden

Människor ska kunna lita på att välfärden levererar – oavsett var de bor. Centerpartiet presenterar nu förslag som frigör miljardbelopp för kommunerna till en bättre skola.

– Med Centerpartiets förslag till reformerade statsbidrag kommer skattebetalarnas pengar i högre grad hamna där de verkligen gör nytta, säger vikarierande partiledare Anders W Jonsson.

Centerpartiet har enats med regeringen och Liberalerna om att skjuta till extra resurser till välfärden. Först fem nya miljarder i höstbudgeten och nu ytterligare fem miljarder i vårbudgeten.

Men vi måste också förändra statsbidragen – framför allt till skolan – som idag innebär att det bestäms på statlig nivå vad bidragen ska användas till. Riktade statsbidrag tvingar kommunerna att välja bort satsningar som invånarna behöver, de läggs ofta på kortsiktiga projekt och gör ingen skillnad mellan olika kommuners behov. Dessutom kostar de mycket pengar i administration.

Kommunerna vet bättre än staten vilka behov som finns och vad pengarna bör användas till. Centerpartiet vill därför reformera de riktade statsbidragen till skolan i två steg:

  1. Omvandla minst hälften av de riktade statsbidragen inom skolan till generella statsbidrag.
  2. Göra om merparten av de resterande riktade statsbidragen för skolan till ett bidrag för utveckling.

– I stället för att låta miljardbelopp årligen frysa inne på grund av administrativt krångel kan vi lägga ökade resurser för att investera i en skola av hög kvalitet, säger Anders W Jonsson.

Idag medför de många riktade bidragen onödig detaljstyrning, skattepengar går till administration istället för undervisning och mindre kommuner missgynnas. Vi behöver mer fokus på en bra utbildning, mindre på snårig byråkrati.

Genom Centerpartiets förslag kan vi underlätta kommunernas långsiktiga planering, minska detaljstyrningen från staten, låta skattebetalarnas pengar göra mer nytta – och stärka svensk skola.

Läs mer i en artikel DN