C: Starkare skola och vård genom rätt satsningar

Sverige är ett fantastiskt land. Men för att förbli det välfärdsland vi är idag behövs rätt satsningar göras där de behövs som mest. Såsom inom vården och i skolan. De frågorna lyfte Anders W Jonsson i sitt tal under Centerpartiets kommundagar i Uppsala.

Centerpartiet vill se ett undersköterskelyft under den här mandatperioden. Vi måste få fler att vilja välja undersköterskerollen och ge dem skäl stanna kvar. Det handlar om att skapa möjligheter till att kunna göra karriär, genom att exempelvis erbjuda samma möjlighet som läkare och sjuksköterskor får att vidareutbilda sig med full lön. Undersköterskeutbildningen måste också standardiseras.

– De över 170 000 människor som varje dag jobbar som undersköterskor utgör inte bara ryggraden i vår välfärd. De är en förutsättning för att vårt land ska fungera. Tillsammans med annan vårdpersonal ger de oss en trygghet som vi ofta tar för given, sa Anders W Jonsson.

För att klara välfärden vill Centerpartiet också förändra hur statsbidragen till våra kommuner på skolans område är utformade. Kommunerna ska i större utsträckning kunna fatta egna om hur pengarna till skola används.

– Ett sätt att frigöra mer pengar till kommunerna är att staten slutar lägga sig i exakt vad kommunerna använder statsbidragen till, sa Anders W Jonsson.

Framför allt på skolans område är det här ett stort problem. Kraven som följer med stödet gör att det i vissa fall inte är lönsamt för en kommun att söka, särskilt för de mindre kommunerna. Ofta hamnar pengarna på onödig administration istället för hos elever och lärare. Därför vill Centerpartiet göra om så många riktade statsbidrag som möjligt till generella bidrag på skolans område.

Se och läs hela Anders tal här