Nu utreds enklare regler för bygglov

Reglerna för bygglov ska ses över i en ny utredning, som ska lägga fram förslag på regelförenklingar. Kravet på bygglov ska exempelvis slopas för den som vill bygga ett café eller ett ridhus i anslutning till sin gård, något som Centerpartiet drivit igenom inom ramen för Januariavtalet.

Den utredning som nu tillsätts ska titta på omfattande regelförenklingar i plan- och bygglagen. Detta har varit en viktig punkt för Centerpartiet, där vi nu ser till att förenkla och korta planprocessen, vilket kommer att leda till att byggandet både går snabbare och blir billigare.

– Vi måste se till att vi gör dagens regelverk enklare och mer effektivt. Det känns bra att utredningen tillsätts, eftersom det här är frågor som diskuteras flitigt ute i kommunerna, säger Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Utredningen kommer bland annat att titta på enklare regler för byggnation utanför detaljplanelagt område. Dessutom ska ett slopat krav på bygglov för den som exempelvis vill bygga ett café eller ett ridhus i anslutning till sin gård utredas. Det skulle skapa ökade möjligheter för företagande och landsbygdsutveckling runt om i Sverige. Utredaren ska redovisa sitt resultat i slutet av maj 2021.

– För Centerpartiet är det viktigt att på olika sätt skapa bättre förutsättningar att utveckla olika typer av verksamheter på landsbygden, säger Ola Johansson.