Nu förbättrar vi arbetskraftsinvandringen

Centerpartiet, Liberalerna och regeringen har kommit överens om direktiven för en utredning om arbetskraftsinvandring som ska utreda hur Sverige kan locka och behålla den utländska kompetens som företagen behöver. Ett viktigt mål är att få ett stopp på kompetensutvisningarna, där människor som kommit till Sverige för att jobba eller driva företag riskerar att utvisas på grund av små misstag.

– Arbetskraftsinvandring är väldigt viktigt för de svenska företagen och svensk konkurrenskraft. Vi behöver se till att säkra den kompetens som företagen behöver, och förhindra att duktig personal utvisas på grund av en tidigare arbetsgivares misstag. Nu tillsätter vi den utredning som vi kom överens om i Januariavtalet, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson (C).

Förutom kompetensutvisningar kommer utredningen bland annat att titta på om det kan införas en ny grund för uppehållstillstånd, ett talangvisum. Förslag ska också läggas fram på hur marknadsföringen av Sverige gentemot kompetent personal i utlandet kan förbättras. Dessutom kommer den att titta på i vilken utsträckning det förekommer fusk och exploatering av arbetskraftsinvandrare med förslag på hur vi kan lösa de problemen, samt undersöka om ett försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare ska införas.

Flera av de centrala punkterna ska redovisas 1 februari 2021, och utredningens slutrapport ska vara klar 1 november 2021.

Läs mer i en artikel i SvD här

Intervju med Jonny Cato i DN

Utredningen ska titta på:

  • ”Talangvisum”. En ny grund för uppehållstillstånd ska införas för att underlätta för högkvalificerade att komma till Sverige för att skaffa jobb eller starta företag.
  • Kompetensutvisningar. Problemet med kompetensutvisningar ska lösas. Utvisningar på grund av obetydliga fel i anställningsvillkoren till exempel hos en tidigare arbetsgivare har av näringslivet lyfts fram som ett problem för att rekrytera och behålla duktig personal.
  • Motverka missbruk av systemen. Vi accepterar inte att dagens system utnyttjas och missbrukas. Den utredning vi nu tillsätter ska göra en bred kartläggning av missbruket och föreslå nödvändiga åtgärder.
  • Försörjningskrav för anhöriga. Den som flyttar till Sverige för att arbeta ska ha en lön som räcker till sin och familjens försörjning.
  • Exploatering av deltidsanställda. Utredningen ska kartlägga i vilken utsträckning deltidsarbetande arbetskraftsinvandrare exploateras, och lämna förslag på de åtgärder som behövs för att motverka exploatering och missbruk av systemet. .
  • Anmälningsplikt för arbetsgivare. Utredningen ska ta ställning till om det ska införas anmälningsplikt för arbetsgivare för att säkerställa att viktigare förändringar av anställningsvillkoren för arbetskraftsinvandrare anmäls till Migrationsverket.
  • Motverka handeln med arbetstillstånd och människosmuggling. Förekomsten av handel med uppehållstillstånd för arbete ska kartläggas och utredaren ska lämna nödvändiga förslag.
  • Spårbyte. Utredningen ska ta ställning till om s.k. spårbyte från asylsökande till arbetskraftsinvandrare bör underlättas i vissa avseenden och i samband med detta analysera riskerna med ett förändrat regelverk.
  • Förenkla för arbetskraftsinvandrare i Sverige. Det kan behövas bättre myndighetssamverkan för att bistå arbetskraftsinvandrare på plats i Sverige.
  • Gör Sverige mer attraktivt för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. Översyn av hur marknadsföringen av Sverige som ett land för högkvalificerad arbetskraftsinvandring kan förbättras.