Centerpartiet röstar för frihandelsavtal med Vietnam

Idag godkände Europaparlamentet ett nytt frihandelsavtal med Vietnam. Centerpartiets europaparlamentariker Fredrick Federley röstade för avtalet, som han menar är ett steg framåt både för miljön och för mänskliga rättigheter.

– Genom frihandelsavtal minskar vi fattigdom samtidigt som vi stärker hållbarheten, säger Fredrick Federley.

Avtalet röstades igenom med siffrorna 401 mot 192, samt med 40 nedlagda röster, och innebär att tullarna på europeisk import och export nästan helt tas bort. Det kommer potentiellt att ge 150 miljarder kronor per år i ytterligare exportintäkter till för EU, till år 2035 och åren därefter. Avtalet innehåller även ett hållbarhetskapitel, för att få Vietnam att skapa bättre villkor för miljön och för sin befolkning.

– Det är viktigt att EU fortsatt är frihandelns försvarare i en tid när allt fler länder vänder sig inåt och bakåt. Det är så vi minskar fattigdom och stärker miljöarbetet, säger Fredrick Federley.

Vietnam är redan idag Sveriges tolfte största handelspartner utanför EU och det här avtalet kommer leda till fler jobb även i Sverige.

– Eftersom EU-länderna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i landet. Alternativet till avtalet är inte himlen och paradiset utan det är dagens normalläge där handel redan pågår, men utan de förbättringar som avtalet innebär, säger Fredrick Federley.

Vad ingår i frihandelsavtalet?

  • 99 % av tullarna på europeisk import och export i Vietnam tas bort.
  • Vietnam ska i större utsträckning använda internationell standard i sin lagstiftning.
  • EU:s säkerhetsprövning för bilar erkänns i Vietnam, och det blir lättare att sälja europeiska bilar i landet.
  • Ändrade regler för statligt ägda bolag, vilket underlättar för europeiska företag att verka på marknaden.
  • Tjänstemarknaden för europeiska företag öppnas upp. Ingen annan handelspartner har förhandlat fram så bra tillgång till Vietnams tjänstemarknad tidigare.
  • Vietnam går med på att öppna upp för försäljning av europeiska livsmedelsprodukter, över ett antal år.
  • Ett hållbarhetskapitel ingår, för att få Vietnam att skapa bättre miljömässiga och sociala villkor.