Nu satsar vi på ett stärkt och klimatsmart jordbruk

Idag tas viktiga steg för att stärka konkurrenskraften i svenskt jordbruk, samtidigt som utsläppen ska minska. Centerpartiet är med och tillsätter en ny utredning med fokus på att nå ett fossiloberoende i branschen, tillsammans med Liberalerna och regeringen.

– Om svenskt jordbruk ska kunna ställa om och använda mer förnybart måste det också finnas rätt ekonomiska förutsättningar, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Svenskt jordbruk har redan bland de lägsta klimatutsläppen inom EU när det gäller animalieproduktion, och är ledande när det gäller miljöhänsyn. Men mer måste göras. En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är helt avgörande för att vi ska kunna nå klimatmålen.

– I Sverige ligger vi idag i framkant när det gäller arbetet med ett klimatsmart lantbruk. Det ska vi vara stolta över. Nu lägger vi in en högre växel i det arbetet, säger Anders W Jonsson.

Samtidigt som utsläppen ska ner är det viktigt att svenska jordbrukare stärks. De måste kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Centerpartiet vill därför att utredningen tittar på åtgärder där hållbarhet och konkurrenskraft kan gå hand i hand, för att exempelvis se till att mer förnybart bränsle används i jordbruket och att mer förnybara drivmedel produceras här hemma i Sverige.

– Den stora förhoppningen är att vi kan göra det enkelt att välja förnybart inom jordbruket, eftersom det idag är mycket dyrare än fossila drivmedel. För Centerpartiet är det lika självklart att vi måste stärka lantbrukets konkurrenskraft som att vi ska sänka utsläppen, säger Anders W Jonsson.

Utredare blir Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, och resultatet ska redovisas senast den 28 februari 2021.