Nu förstärks arbetet mot antibiotikaresistens

Nu uppdateras den nationella strategin för arbetet mot antibiotikaresistens. För Centerpartiet har det varit en prioriterad fråga att komma överens om en långsiktig och hållbar strategi, vilket nu har skett inom ramen för Januariavtalet.

Möjligheten att behandla infektioner och andra sjukdomar med antibiotika är helt central för svensk och internationell sjukvård. Konsekvenserna av den växande antibiotikaresistensen är mycket allvarlig, och även om Sverige i stort har en ansvarsfull antibiotikaanvändning påverkas vi av hur det ser ut i andra länder.

– Det här är en avgörande fråga för sjukvårdens framtid. Riskerna med antibiotikaresistens måste bemötas skarpt och den nya strategin är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Sofia Nilsson, ledamot i socialutskottet för Centerpartiet.

Huvudmålet med den uppdaterade strategin är att se till att det fortsatt finns möjlighet att behandla bakteriella infektioner, hos både människor och djur. Såväl det nationella som det internationella perspektivet är viktigt, i synnerhet när det handlar om att informera allmänheten och sprida rätt kunskap.

– Centerpartiet har länge drivit frågan om antibiotikaresistens både i riksdagen och på EU-nivå. Framför allt måste användningen av antibiotika optimeras, vi måste ta fram ny antibiotika och samtidigt förbättra det som redan finns, säger Sofia Nilsson.

Strategin ska gälla till och med 2023 och har som mål att bromsa spridningen och bemöta konsekvenserna av antibiotikaresistens. Det svenska arbetet nationellt, inom EU och internationellt ska vara långsiktigt och hållbart.

Läs mer i Dagens Medicin