C: Studenter ska kunna göra bättre val

Idag är det ofta svårt för studenter att göra välinformerade val kring sin utbildning. Nu vill Centerpartiet att regeringen ser till att de olika högskolemyndigheterna bättre sammanställer information om såväl utbildningar som lärosäten, och samtidigt gör den informationen mer tillgänglig.

Sveriges studenter lägger flera år av sina liv på högre utbildning, ofta med höga studieskulder efteråt. Tyvärr är det inte alltid helt enkelt att välja rätt utbildning eller högskola, vilket resulterar i ett antal felval och avhopp varje år. Det som nu behövs är bättre information och vägledning. Under förra mandatperioden gavs regeringen därför i uppdrag att ta fram ett bättre sätt att jämföra olika utbildningars och lärosätens kvalitet. Men alldeles för lite hänt på området.

– Valet av utbildning är en av de största investeringarna många människor gör i livet. Därför förtjänar studenter bättre stöd när de gör det valet. Här har regeringen gjort alldeles för lite hittills, nu driver vi på dem för att göra betydligt mer, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Redan idag finns en rik källa till information om studier, men tyvärr inte på ett samlat eller lättillgängligt sätt. Det är avgörande att informationen finns på en och samma plats och kan jämföras, för att minska antalet felval som sker. Familjebakgrund påverkar ofta valet att studera vidare, och studenter från studieovana hem hoppar tyvärr av sin utbildning i större utsträckning, ofta på grund av felval. Bättre information är därför en viktig pusselbit för att bredda rekryteringen till högskolan.

– För Centerpartiet är det en självklarhet att studenter från alla typer av bakgrund ska kunna göra välinformerade val. Det har man lyckats mycket bättre med i exempelvis Danmark och Norge. Nu är det hög tid att svenska studenter ges liknande möjlighet som våra nordiska grannar, säger Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Läs mer i en artikel i UNT