C: Så fångar vi in koldioxiden

Nyligen har flera utredningar lyft den stora potential som finns i ny teknik som kan fånga in koldioxid från atmosfären. Centerpartiet har länge drivit på för att utvecklingen kring minusutsläpp ska snabbas på, och därför är det mycket välkommet att Liberalerna nu ansluter sig till förslaget.

– Tekniken är inte bara ett litet komplement, som Isabella Lövin påstått, utan en stor potential att minska Sveriges klimatavtryck, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet.

Minusutsläpp handlar om att ta bort koldioxid ur atmosfären. Den klimatpolitiska vägvalsutredningen visar att det finns möjlighet att fånga in 30 miljoner ton koldioxid – vilket motsvarar häften av Sveriges utsläpp – bara genom att punktmarkera de 70 anläggningar med mest biologiska utsläpp av koldioxid. Det handlar exempelvis om pappersindustrin, avfallsförbränning, samt el- och fjärrvärmeproduktion.

– Centerpartiet har föreslagit att den som tar bort koldioxid ur atmosfären också ska få betalt för det. Vi välkomnar att Liberalerna nu ansluter sig till vårt förslag om att betala den som skapar minusutsläpp. Tillsammans kan vi nu bli starkare i förhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, säger Rickard Nordin.

Sverige behöver också ta ett mer samlat grepp när det gäller ansvarsfördelningen. Vi måste bli bättre på att samordna alla de insatser som görs, samarbeta med våra grannländer och kontrollera de projekt som genomförs. Ett sådant uppdrag bör delas ut så snart som möjligt.

– När samhället har satt ett pris på att släppa ut koldioxid, då är det också rimligt att betala den som gör det omvända. Det kommer både klimatet och politiken att vinna på, säger Rickard Nordin.

Pengar finns redan avsatta i statsbudgeten för teknikinvesteringar – nu behövs resurserna för driften av anläggningarna.

Läs mer i en artikel i Aftonbladet