Nu utökas antalet skolresor till Förintelsens minnesplatser

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) kommer nu att beviljas 4 miljoner kronor i år för att utöka antalet hågkomstresor för skolelever till Förintelsens minnesplatser. Det är något som Centerpartiet har drivit på för i budgetförhandlingarna med regeringen och Liberalerna.

Regeringen har nu beslutat om att bevilja Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 4 miljoner kronor för att utöka antalet hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Hågkomstresorna är en del av organisationens pågående projekt som vänder sig till skolor med fortbildning om Förintelsen, antisemitism och rasism.

– I år är det 75 år sedan fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades. Vi ser hur antisemitismen och rasismen växer i vårt samhälle. Att satsa på utbildning om de brott mot mänskligheten som begicks under andra världskriget och bevara minnet av Förintelsen är en prioriterad fråga för Centerpartiet. Vår främsta uppgift är att motarbeta att det händer igen, säger Linda Modig, Centerpartiets talesperson för konstitutionella frågor.

Syftet är att öka elevers kunskap om Förintelsen samt om antisemitism och andra former av rasism både historiskt och i dagens samhälle. Utöver det beviljas Forum för levande historia 1 miljon kronor.

– Jag har besökt Auschwitz-Birkenau vid två tillfällen samt Dachau i Tyskland. Jag vet av egen erfarenhet vad det kan betyda och vilka spår det har satt i mig, säger Linda Modig.

Läs mer i en intervju i GP