C kräver krafttag mot narkotikadödligheten

Narkotikadödligheten har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige och är nu näst högst i hela EU. Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet, anser att mycket mer behöver göras och ifrågasätter varför regeringen inte gör något med de förslag som ligger på bordet.

– Att ingenting händer är ett svek mot såväl de missbrukare som behöver vård som deras anhöriga. I måndags rapporterade Kalla fakta om Ivan vars liv tog slut i november. Han dog av en överdos, samtidigt som han kämpade för att få rätt till vård. Det är ovärdigt ett land som Sverige att inte kunna hjälpa de svagaste och sjuka, säger Anders W Jonsson.

Varje år dör hundratals ungdomar på grund av narkotika – under 2018 tog narkotikarelaterade dödsfall hela 566 människors liv. Centerpartiet har drivit på för att komma framåt i de här frågorna. Vi fick med oss Socialutskottet på att utreda hur sjukvården kan ta över huvudansvaret för missbruksvården och en gemensam tvångslagstiftning för personer med behov av insatser från både missbruksvården och psykiatrin.

– Ett helt enigt socialutskott är också överens om att utvärdera svensk narkotikapolitik för att säkerställa att den bygger på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinimering. Men tyvärr tycks vare sig statsministern eller socialministern dela vårt, eller för den delen sina partikollegors, engagemang i dessa viktiga frågor, säger Anders W Jonsson.

Nästan ett år har gått sedan det föreslogs att sjukvården bör ta över huvudansvaret för missbruksvården, samt om en tvångslagstiftning som kombinerar missbruksvård och psykiatri. Men fortfarande har regeringen inte lagt fram ett lagförslag. Trots upprepade frågor misslyckas Stefan Löfven med att redogöra för när hans regering tänker agera. Socialminister Lena Hallengren har inte heller bemött Socialutskottets tydliga krav på en utvärdering av narkotikapolitiken, för att nå en nollvision mot narkotikarelaterade dödsfall.

– Den lag som finns idag har faktiskt aldrig utvärderats. Därför vet vi inte om den fungerar preventivt, eller om den tvärtom bidrar till att fler människor dör av narkotika i Sverige. I Lena Hallengrens värld kommer vi heller aldrig att få reda på det, säger Anders W Jonsson.

Läs mer i en artikel i Expressen