Nu tas steg för att lösa problemen med vårdmomsen

Centerpartiet har länge drivit på för att lösa de problem som vårdmomsen orsakat. Nu tillsätts en utredning som ska säkerställa att valfrihet, trygghet och en nära vård på bland annat landsbygden inte riskeras på grund av de höjda kostnader som vårdmomsen inneburit.

Sedan den 1 juli 2019 har det varit 25 procents moms på läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som jobbar som konsulter genom bland annat underentreprenörslösningar och bemanningsföretag inom privat sjukvård. Privata vårdgivare har inte avdragsrätt på ingående moms medan regioner kompenseras för sina momskostnader för inhyrd vårdpersonal.

Centerpartiet har varit drivande för att en ny utredning skyndsamt ska tillsättas för att förändra lagstiftningen, eftersom vårdmomsen är ett hot mot både valfriheten och den nära vården på landsbygden.

– Vårdmomsen har ytterst drabbat de patienter som varit listade på privata enheter. Det handlar om flera viktiga saker: valfrihet, trygghet och nära vård. En patient ska kunna välja att gå till den vårdmottagning som ligger närmast och som man tycker är bäst. Det måste finnas lika villkor för den som erbjuder samma vård, oavsett om det görs i offentlig eller privat regi, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Centerpartiet har, tillsammans med regeringen och Liberalerna, beslutat om att tillsätta en ny utredning av vårdmomsen. Syftet är att undersöka om det finns EU-rättsliga förutsättningar att ändra lagstiftningen för moms för inhyrd vårdpersonal. Om inte det bedöms vara möjligt ska utredaren istället tittta på om det finns andra sätt att kompensera vårdgivarna för de ökade momskostnaderna.

Redan i höstbudgeten drev Centerpartiet igenom ett statsbidrag på 210 miljoner kronor som går ut till regionerna under en treårsperiod, för att de ska kunna kompensera privata utförare för de ökade kostnader som vårdmomsen inneburit.

– De små privata vårdcentralerna är oerhört viktiga för en levande landsbygd där vården finns nära om det behövs. Men om privata aktörer behöver betala mer än den offentliga vården riskeras de små verksamheterna som skapar trygghet och vård snabbt för sina invånare, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare.

Utredningen ska redovisas senast den 1 april 2021.

Läs mer i intervjun i Dagens Industri