C: "Byråkratin får inte gå ut över skogsägare”

Från och med årsskiftet tar Trafikverket ut en avgift på 2 900 kronor för en ansökan om virkesupplag vid allmän väg. En avgift som Centerpartiet ifrågasätter.

– Byråkratin och avgifterna får inte gå ut över den enskilde skogsägaren, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Det har tidigare varit möjligt att söka tillstånd från Trafikverket för virkesupplag utan kostnad. Men från årsskiftet tar myndigheten ut en avgift på 2 900 kronor per ansökan. Centerpartiet har vid flera tillfällen ifrågasatt varför de nya reglerna införs av Trafikverket, särskilt eftersom avgiften togs bort 2012.

– Det är inte rimligt att den som avverkat en del av sin skog på grund av till exempel granbarkborrens härjningar ska betala en avgift på nästan 3 000 kronor för att de lägger sitt virke intill en allmän väg. En sak är klar, byråkratin och avgifterna får inte gå ut över den enskilde skogsägaren, säger Centerpartiets Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson och vice ordförande i trafikutskottet om den ifrågasatta avgiften från Trafikverket.

Däremot var grundförslaget från myndigheten att avgiften skulle vara per virkesupplag, något man nu backat ifrån efter att bland annat Centerpartiet reagerat. Den exakta utformningen kommer Trafikverket nu att ta fram i dialog med skogsbolagen.

– Frågan har bubblat sedan jul. Vi har kallat in Trafikverket, Skogforsk, Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna till riksdagens trafikutskott för att höra vad som gäller. Det är först när vi fått en klarare bild och alla parter har fått säga sitt som vi kan gå vidare, avslutar Åkesson.

Den 12 mars träffar berörda parter riksdagens trafikutskott.