Bättre stöd till anställda och företag vid kriser

Centerpartiet är överens med regeringen och Liberalerna om att införa ett bredare system för korttidsarbete. Med möjligheten att tillämpa korttidsarbete ökar vi tryggheten för svenska arbetstagare samtidigt som vi stärker våra företags konkurrenskraft.

Sverige har sedan tidigare ett system för stöd vid så kallat korttidsarbete, vilket innebär att anställda tillfälligt kan gå ner i arbetstid och lön istället för att varslas eller sägas upp, vid exempelvis en global ekonomisk kris. Kostnaden delas då mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Ett system för korttidsarbete infördes bland annat efter finanskrisen, men det nuvarande systemet kan bara användas vid särskilt svåra konjunkturlägen.

Centerpartiet är nu överens med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna om att införa ett utvidgat system. Reformen gör det möjligt att införa korttidsarbete även när större händelser orsakar en tillfällig kris för enskilda företag eller branscher. Det kan exempelvis handla om en arbetsgivare som drabbats av plötsliga ekonomiska svårigheter, och det inte finns andra möjliga åtgärder.

– Det nya systemet kommer att göra stor skillnad för våra företag. Framför allt innebär det att företagen kan hålla sig konkurrenskraftiga även under kriser, säger Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson.

Utbrottet av det nya coronaviruset har gjort frågan högst aktuell. Därför ges företag och arbetstagare nu ett tydligt besked om att det nya systemet snart kommer att vara på plats.

– Dagens besked gör att svenska arbetstagare kan känna sig tryggare. Samtidigt ger det möjlighet för företag att snabbt skala upp produktionen igen när den tillfälliga krisen avtagit, säger Emil Källström.

Läs mer i en artikel i Aftonbladet