Klimatsmarta lösningar för bättre försvar

För Centerpartiet är det tydligt att en mer hållbar och småskalig strategi är viktigt i bygget av ett mer motståndskraftigt Sverige. Det handlar om en ökad svensk produktion av biodrivmedel, reservkraftslösningar och lokal produktion av el, fler producenter av vind- och solkraft samt bättre förutsättningar för jordbruk och livsmedelsförsörjning.

Sverige är idag ett importberoende land som är sårbart vid händelse av kris eller krig. Vi behöver både naturresurser, livsmedel, insatsvaror och drivmedel från andra länder. Vi måste därför göra allt vi kan för att skapa ett mer hållbart och motståndskraftigt Sverige som kan hantera olika typer av hot.

– Centerpartiet har flera förslag som stärker vår nationella motståndskraft och är bra för miljön och klimatet. Småskalighet där vi bättre använder oss av våra egna gröna näringar är en del av lösningen. Vi vill se småskaliga, närodlade och hållbara lösningar som förbättrar vår försörjningstrygghet vid händelse av kris eller krig, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

Centerpartiet vill minska beroendet av importerad fossil energi och satsa på förnybara och närproducerade energikällor. Vi vill även se fler lokala producenter av både vind- och solkraft, som minskar sårbarheten i elförsörjningen. Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsförsörjning är viktiga för totalförsvaret. Där vill vi öka andelen svenskproducerad mat och se till att svenskt jordbruk får bättre förutsättningar och är konkurrenskraftigt med matproducenter i utlandet.

– För oss i Centerpartiet är det självklart att de gröna näringarna och småskaliga lösningarna kan bidra till ett mer motståndskraftigt Sverige. Vi behöver stå bättre rustade för att klara både bättre och sämre tider framåt, säger Daniel Bäckström.

Läs mer i debattartikeln i Altinget!