C: RUT-avdraget skapar fler jobb

Utvärderingen av RUT-reformen har visat på väldigt positiva resultat och Centerpartiet vill därför se ett utvidgat RUT. Sysselsättningen bland utrikesfödda har ökat, trösklarna in på arbetsmarknaden har minskat och inkomsterna och arbetsutbudet har ökat, framför allt bland kvinnor.

Centerpartiet vill att RUT-avdraget ska utökas med fler tjänster och att taket höjs. Reformen har skapat arbetstillfällen och möjligheter att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Dessutom frigörs tid för den som köper RUT-tjänster, vilket har lett till ett ökat arbetsutbud och en lättare vardag. RUT-avdraget minskar dessutom svartarbetet, vilket bidrar till högre skattemoral och ökar tryggheten för de som numera jobbar vitt.

Hälften av företagsledarna i RUT-företag är kvinnor och var femte anställd kommer från utanförskap. Var fjärde person har en kort utbildning och mer än var tredje person är utrikesfödd. Hundratusentals pensionärer använder idag RUT för hjälp i hemmet.

– Vi i Centerpartiet är stolta över att ha drivit igenom en reform som skapat mängder av nya företag och jobb i Sverige, och som varit positiv för både integrationen och jämställdheten. Det är en viktig reform som bidragit till mer entreprenörskap, särskilt bland kvinnor, säger Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson.

Sverige går mot lågkonjunktur. Då är det viktigt att stimulera företagande och skapa arbetstillfällen, exempelvis genom ett utvidgat RUT.

– Breddandet av RUT-avdraget är bra för Sverige. Det kommer leda till att människor får tillgång till fler tjänster som underlättar deras vardag och att små och växande förtag får bättre förutsättningar att kunna växa och anställa fler, säger Helena Lindahl.

Läs mer i en artikel i Expressen