Krispaket för svenska jobb och företag

Ett krispaket för svenska jobb och företag presenterades idag. För att lindra effekterna av coronavirusets utbrott har nu flera kraftfulla förslag tagits fram av Centerpartiet, regeringen och Liberalerna.

– Det här är en helt unik situation. Våra företag står inför en rejäl ekonomisk utmaning. Nu måste vi försöka se till att de klarar sig igenom krisen och att människor inte tvingas gå utan lön, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Virusutbrottet har redan satt Sverige och svensk ekonomi i en tuff situation. Företag runtom i landet behöver ekonomiskt stöd för att klara sig igenom krisen och för att inte tvingas säga upp sin personal.

– Framför allt är det här en fråga om människors liv och hälsa. Arbetet med att bekämpa virusets spridning fortsätter. Men det är samtidigt oerhört viktigt att vi kan ge svenska företag tillräckligt med stöd och att vi håller den svenska ekonomin på fötter, säger Emil Källström.

Förslagen i krispaketet:

Idag införs korttidspermittering och gäller året ut.

Systemet innebär att en anställd tillfälligt går ner i lön och tid i en krissituation, där kostnaden sedan delas på av den anställda, arbetsgivaren och staten. Från och med idag kommer staten att stå för en större del, så att arbetsgivarnas kostnader sänks och den anställda får behålla mer i lön.

  • Under 2020 tar staten tre fjärdedelar av kostnaderna i stället för en tredjedel, vid korttidspermittering.
  • En anställd kommer att få ut över 90 procent av sin lön, och lönekostnaden för en arbetsgivare halveras.
  • Företag kan få stöd under sex månader, med möjlighet till tre månaders förlängning.

Ett nytt system för likviditetsstöd införs.

Förslaget innebär att företag kan få tillbaka skatt som redan betalats in. Det handlar dels om betalning av arbetsgivaravgifter, om preliminärskatt på lön samt om mervärdesskatt (moms).

  • Alla företag omfattas av förslaget, även egenföretagare. Det enda undantaget är gällande moms, där det begränsas till företag som betalar moms månads- eller kvartalsvis.
  • Stödet gäller retroaktivt, med en godkänd period mellan januari och september 2020. Företag som har betalat in skatt i början av året kan alltså få den återbetald från Skatteverket.
  • Förslaget omfattar tre månaders skatteinbetalningar och ges ut under längst tolv månader.

All sjuklön kommer tillfälligt att betalas av staten.

Under maj och april i år kommer staten att ta hela kostnaden för alla sjuklöner. Även egenföretagare kan få ersättning, genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.