Miljardstöd till företag, kultur och idrott

Idag presenterades nya insatser med anledning av de konsekvenser virusutbrottet innebär för svenska företag och för kultur- och idrottsrörelsen. Centerpartiet har tagit fram kraftfulla åtgärder i samarbete med regeringen och Liberalerna på områdena.

Virusutbrottet har inneburit stora konsekvenser för hela samhället. Centerpartiet, regeringen och Liberalerna har tidigare i veckan infört en rad viktiga åtgärder för att hålla svensk ekonomi på fötter. Idag presenterades ytterligare insatser för att se till att våra företag, särskilt små och medelstora, fortsatt kan finansiera sig i den svåra situation de nu befinner sig i.

– Nu gör vi ännu mer för att stötta våra svenska företag. Paketet som vi presenterat idag går i linje med vad Almi, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden tydligt har efterfrågat och betyder att små och medelstora företag i hela landet får extra möjligheter att klara sig. Särskilt viktigt är tillskottet till Almi, eftersom företag behöver kunna få möjlighet till ytterligare lån, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

  • Almi Företagspartner får 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag. Därigenom får Almi bättre förutsättningar att möta behoven hos de företag som drabbas hårt.
  • Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder, för att kunna möta exportindustrins ökade efterfrågan på krediter.
  • Exportkreditnämnden (EKN) ska fatta beslut om kreditgarantier som innebär förbättrade möjligheter för företag att låna. Det gäller såväl större som små- och medelstora exportföretag, samt underleverantörer.

Även kultur- och idrottsvärlden får nu ett rejält tillskott till följd av coronavirusets effekter. Idag presenterades ett paket på en miljard kronor i extra stöd, med 500 miljoner till kultursektorn och 500 miljoner till idrottsrörelsen.

Dels ska pengarna gå till de verksamheter som förlorar intäkter på grund av att offentliga sammankomster har begränsats, men även andra verksamheter har påverkats och behöver stöd. Fördelningen av pengarna kommer att skötas av expertmyndigheter.