C: Nu tillsätts trygghetsberedningen

Idag blev det klart att den parlamentariska trygghetsberedningen som Centerpartiet föreslog i höstas nu kommer på plats. Det är del av 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet som presenterades förra året.

Sverige står inför en stor utmaning när det gäller att minska brottsligheten och öka människors trygghet. För att tackla de växande problemen med kriminalitet och otrygghet måste hela samhället ta ansvar och rättskedjan stärkas. Då krävs det samarbete och långsiktiga lösningar. Nu tas ett viktigt steg i och med att den trygghetsberedning som Centerpartiet föreslog förra året kommer på plats.

– Trygghetsberedningen behövs, inte minst för att höja kvaliteten i rättspolitiken. Vi behöver en gemensam problembild och möta den med väl avvägda, effektiva och långsiktigt kloka åtgärder. Så kan vi minska kriminaliteten och öka tryggheten i hela landet, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Uppdraget påbörjas nu och sträcker sig till 2024. Inledningsvis ligger fokus på att analysera kriminalitetens utveckling och de utmaningar samhället står inför. Nästa steg blir att bedöma vilken förmåga rättsväsendets olika delar och andra aktörer har för att möta utmaningarna, både när det gäller att bekämpa och förebygga brott.

Samtidigt ska straffrättens roll för att motverka kriminalitet ses över, och en analys av de utmaningar som coronaviruset kan medföra ska utföras.

Om beredningen

Trygghetsberedningen består av samtliga riksdagspartier och kommer även att knyta till sig representanter från bland annat myndigheter och forskarvärlden. Redovisningen sker i olika steg, med slutredovisning senast den 31 oktober 2024.

Intervju i Ekot med Johan Hedin