Krispaket: Så ska fler jobb räddas

Idag presenterades ytterligare ett stort krispaket för att se till att fler människor har möjlighet till försörjning, såväl under den pågående krisen som efter. Effekterna av virusutbrottet har lett till att många har blivit eller riskerar att bli arbetslösa. Därför har Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna tagit fram fler åtgärder för att stötta den svenska arbetsmarknaden och öka tryggheten för dem som står utan jobb.

De senaste veckorna har många företag tvingats varsla sina anställda. Arbetslösheten stiger runtom i landet. Krispaketet som presenterades idag fokuserar därför på att trygga människors inkomst under coronakrisen och se till att de har rätt förutsättningar för att komma tillbaks i arbete när ekonomin är på fötter igen.

Nu krävs satsningar på yrkesutbildningar, vidareutbildning, fler platser på universitet och högskolor samt större möjlighet till distansundervisning. Dessutom förstärks a-kassan tillfälligt och fribeloppet i CSN tas bort under 2020.

– Vi har tidigare presenterat tre stora krispaket för företagen med bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermittering, olika likviditetsstöd och möjligheter till lån, samt stöd för sänkta hyreskostnader. Alla företag och jobb kommer inte kunna räddas, men nu gör vi ännu mer för att fler människor ska kunna utbilda och försörja sig, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

En mer aktiv arbetsmarknadspolitik

En aktiv arbetsmarknadspolitik är central för att kunna hantera effekterna av en ekonomisk kris. Arbetsförmedlingen får därför mer pengar för att klara den ökade belastningen. Dessutom får kommuner bidrag för att skapa ytterligare sommarjobb för ungdomar och Skogsstyrelsen ska samordna fler gröna jobb inom främst natur- och skogsvård. För personer som har en extratjänst eller ett introduktionsjobb kommer perioden för detta förlängas med ytterligare ett år, och även de som har stöd för nystartsjobb kan få förlängt i upp till ett år.

Distansundervisning och fler platser på universitet och högskolor

Fler behöver ha möjlighet att utbilda sig, därför utökas nu antalet platser på universitet och högskolor. Förutom en allmän ökning ska också platserna på sommarkurser bli fler, samt för basår som ger möjlighet att läsa in behörighet för att vidareutbilda sig till exempelvis vårdyrken. Distansundervisningen på universitetsnivå ska utvecklas och förstärkas, vilket även gäller den avgiftsfria nätbaserade utbildningsformen MOOC (massive open online courses). Både CSN och Universitets- och högskolerådet får mer medel för att klara den ökade belastningen.

Stärkt yrkesutbildning

Det är viktigt att människor som nu varslas har möjlighet att höja sin kompetens och vidareutbilda sig inom sitt yrke. Därför utökas medlen till regionalt yrkesvux, samtidigt som yrkeshögskolan förstärks med nya platser, fler korta kurser och kurspaket samt olika försöksverksamheter för att fler ska kunna ta examen. Även Folkhögskolan ska byggas ut med full finansiering från staten. Yrkesstudier på distans ska också förbättras och göras mer tillgängligt.

Tillfälligt förstärkt a-kassa

Många människors inkomst påverkas av den pågående krisen, därför justeras nu arbetslöshetsförsäkringen under 2020. Kraven på vem som kan få a-kassa sänks tillfälligt så att fler omfattas – både gällande hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem. Samtidigt höjs taket och lägsta nivån i a-kassan under samma period. De sex karensdagarna tas bort tillfälligt och a-kassorna får också mer medel för sin handläggning.

Slopat fribelopp i studiemedlen

För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas kommer fribeloppet tas bort för alla som får studiemedel tillfälligt.