C: Stor satsning på testning och skyddsutrustning

Idag presenterade Anders W Jonsson (C) att 1 miljard kronor skjuts till för att öka provtagningen av covid-19 runtom i landet. På så sätt kan betydligt fler människor i samhället testas. Samtidigt utökas Socialstyrelsens låneram från 300 miljoner kronor till 5 miljarder kronor för 2020.

– Skyddsutrustning för vårdpersonal måste vara av högsta prioritet, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Nu utökas antalet tester för covid-19, sjukdomen som orsakas av coronaviruset. En viktig anledning är att möjliggöra fler prover inom hälso- och sjukvården, bland såväl patienter som personal. Ytterligare tester kommer också att göra det möjligt för fler människor i allmänhet att gå tillbaks till sitt arbete och därigenom lindra effekterna på ekonomin.

Sverige testar redan nu i stor utsträckning i förhållande till befolkningen, med över 36 000 personer som hittills provtagits. Men det finns stora vinster i att öka testningen.

– Viktig personal ska inte tvingas stanna hemma från jobbet om de är friska. Vi behöver snarast utöka antalet tester för corona för att fortsätta provtagningen inom vården, både bland patienter och personal. Men också för att lindra effekterna på samhället och ekonomin, av det stora bortfallet på personal inom andra viktiga verksamheter, säger Anders W Jonsson.

I många delar av landet råder brist på skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annat sjukvårdsmaterial. Nu ges Socialstyrelsen i uppdrag att stärka beredskapen. Pengar får inte vara ett hinder och därför föreslår Centerpartiet, regeringen och Liberalerna att Socialstyrelsens låneram utökas från 300 miljoner kronor till 5 miljarder kronor för 2020, för att hantera konsekvenserna av smittspridningen.

– Alla som jobbar i vården ska kunna känna sig trygga och ha den utrustning som krävs. Men situationen är svår. Nu ser vi till att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial, säger Anders W Jonsson.

Läs mer i en intervju med Anders