Nu görs mer för utsatta barn och kvinnor

I år ska ytterligare 100 miljoner kronor gå till barn- och kvinnoorganisationer runtom i landet. Det är ett viktigt tillskott som behövs för att hjälpa barn och kvinnor som har blivit extra utsatta i samband med coronakrisen. Satsningen presenterades idag av Centerpartiet, regeringen och Liberalerna.

Pengarna ska främst gå till att möta den ökade utsattheten som uppstått på grund av coronakrisen, när utsatta kvinnor och barn inte haft möjlighet att lämna hemmet i lika stor utsträckning som de brukar. Isolering kan ofta leda till mer våld och till att missbruk i hemmet ökar. Det kan i många fall också leda till att den psykiska ohälsan ökar.

– Kvinnorättsorganisationer larmar nu om att situationen för många våldsutsatta kvinnor och barn förvärras, i samband med att människor håller sig inne och isoleras. Det är därför viktigt med extra insatser som arbetar aktivt för att skydda utsatta kvinnor och barn, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Många organisationer måste nu kunna utöka sin verksamhet för att hjälpa fler kvinnor, barn och hbtq-personer som på olika sätt lever i utsatthet. Vissa insatser kommer att gå till en större närvaro på nätet för att på det sättet nå ut till fler. En annan viktig del är att ge ordentligt stöd till barn som lever i familjer där det exempelvis förekommer missbruk, psykisk ohälsa eller en ekonomisk utsatthet.

– Barn och unga kan komma att bli särskilt utsatta just nu, och det är sannolikt att barn som redan lever i utsatthet kommer att drabbas extra hårt. Det är samhällets ansvar att agera och att skydda dem, säger Anders W Jonsson.