17 nya miljarder till kommuner och regioner

Kommunsektorn har drabbats hårt av virusutbrottets effekter. Idag presenterades ett kraftfullt tillskott på 17 nya miljarder kronor för 2020 för att stötta Sveriges kommuner och regioner. Det handlar främst om generella statsbidrag men också om mer pengar för att täcka direkta merkostnader med anledning av coronakrisen.

– Jag är glad att nu kunna ge besked om både ett stort stöd i år, men också långsiktiga förutsättningar för kommun- och regionsverige som kan ge arbetsro och bidra till att säkra tryggheten i hela landet åren framöver, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Nu har Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna kommit överens om ett kraftigt tillskott för kommuner och regioner i år. Sammanlagt handlar det om ytterligare generella statsbidrag på 20 miljarder kronor för 2020 – utöver vad som redan fanns i årets budget – med 15 nya miljarder ovanpå de 5 miljarder som presenterades i januari.

– Vi upplever just nu en kris som påverkar hela samhället. Det är viktigt att vi nu ser till att kommunsektorn får rätt förutsättningar att upprätthålla samhällsviktiga funktioner såsom vård, skola, omsorg och kollektivtrafik, säger Anders W Jonsson.

Av ökningen är dessutom 12,5 miljarder permanenta, det vill säga pengar som kommer att delas ut även kommande år.

Förutom en höjning av de generella bidragen ökar vi också kompensationen för extra kostnader som uppkommit med anledning av virusutbrottet. Ytterligare 2 miljarder kronor går till att täcka merkostnaderna, vilket ger totalt 3 miljarder kronor för i år.

– Kommuner och regioner har fått stå för enorma utgifter och måste kompenseras. I huvudsak handlar det om högre kostnader inom vård och omsorg, på grund av det växande behovet av skyddsutrustning och intensivvårdsplatser. Pengar ska inte vara ett hinder här, utan vi måste prioritera behoven inom vården, säger Anders W Jonsson.

Slutligen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) efterfrågat mer flexibla regler för den så kallade kömiljarden. Därför kommer delar av prestationskraven att tas bort tillfälligt under 2020. Det innebär att omkring 2 miljarder kronor kommer att betalas ut till samtliga regioner i landet.

Se hela fördelningen