C vill att M bjuds in till överläggningar

Coronavirusets effekter slår mot såväl människors liv och hälsa som mot världsekonomin. En absolut majoritet av svenska företag upplever enorma inkomstbortfall och jobb riskerar försvinna i en takt vi sällan skådat. Kraftfulla krisinsatser har redan satts in, men sannolikheten är mycket stor att mer kommer att krävas.

– Nu måste vi politiker ta ansvar och samarbeta. Därför vill Centerpartiet att Moderaterna bjuds in till gemensamma överläggningar om framtida ekonomiska krispaket, skriver Annie Lööf och Anders W Jonsson på DN-debatt idag.

I början av 1990-talet skakades Sverige av en kraftig ekonomisk kris. Den borgerliga fyrpartiregeringen bjöd då in Socialdemokraterna för att gemensamt ta fram flera stora krispaket. Krisarbetet ledde till en insikt om vikten av goda statsfinanser och har inneburit att vi idag är bättre ekonomiskt rustade för att möta kriser.

Nu måste vi klara av att möta coronakrisen på ett liknande sätt. Centerpartiet har noterat hur framför allt Moderaterna agerat på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt under de senaste veckorna, och kommit med goda förslag på åtgärder. Sannolikheten för att ett nytt ekonomiskt krispaket behöver sättas in är stor och vi ser ett stort värde i att Moderaterna bjuds in till gemensamma överläggningar med regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– I kriser behöver vi agera med så bred samsyn som möjligt. Vår förmåga att samarbeta för landets bästa är en av nycklarna till att vi kunnat bygga Sverige starkt historiskt. Nu prövas återigen den förmågan att se bortom partipolitik och att samarbeta. Vår förhoppning är att vi är många som är redo att ta det ansvaret, säger Annie Lööf, partiledare.

Tillsammans med partierna i januarisamarbetet har Centerpartiet redan tagit fram kraftfulla krispaket för att stötta svenska jobb och företag. Staten betalar nu samtliga sjuklöner och täcker huvuddelen av kostnaden vid korttidspermittering av anställda. Vi genomför en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna och tar tillfälligt helt bort egenavgifterna för egenföretagaren. Vi har instiftat en företagsakut så att fler företag enklare kan få lån, vi ser till att företag får tillbaka skatt som redan betalats in och vi ger ett statligt stöd för att sänka utsatta företags hyreskostnader.

– Den verklighet som Sverige står inför innebär att företag flaggar för kraftiga neddragningar, uppsägningar och konkurser. Den riskerar att medföra massarbetslöshet, krossade livsverk och dramatiskt ökade klyftor. Därför gör vi i Centerpartiet allt som står i vår makt för att stärka svenska företag och värna jobben, säger Anders W Jonsson, vice partiledare.

Satsningarna som gjorts är på många sätt historiska. Samtidigt ska vi vara ärliga med att det kommer att krävas fler insatser. Ska vi lyckas med det på bästa sätt kommer det att krävas mer av samling, samförstånd och samarbete i svensk politik.

Läs mer i en artikel av Annie Lööf och Anders W Jonsson