Trafikplikt införs: "Vi måste hålla igång flyget"

Coronakrisen har slagit hårt mot flygtrafiken och därmed persontransporterna för lands- och glesbygd. Idag presenterade därför Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen beslutet att införa trafikplikt på utvalda flyglinjer till Norrland och Gotland.

– För viktiga samhällsfunktioner måste vi hålla igång trafiken, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Situationen med coronaviruset innebär en stor påfrestning för hela samhället. Så också i form av minskade möjligheter att transportera sig längre sträckor, vilket bland annat har lett till passagerarbortfall för flyget och att flygbolag har varit tvungna till kraftiga neddragningar av linjeutbudet. I vissa fall har de helt upphört med trafiken. Därför beslutar regeringen nu om trafikplikt på utvalda sträckor.

– Det är viktigt att vi kan säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland. Det handlar om flygtransporter som har betydelse för hälso- och sjukvård, räddningstjänst och totalförsvar, som är särskilt viktiga i den nuvarande situationen. Över tid kan det bli aktuellt med motsvarande beslut för andra delar av landet. För viktiga samhällsfunktioner måste vi hålla igång trafiken på berörda linjer, säger Anders Åkesson

Regeringen ger nu i uppdrag till Trafikverket att ingå avtal om flygtrafik, som både är kostnadseffektiv och miljömässig, på utvalda linjer.

– Flyget kommer även i framtiden att vara svårersättligt för längre resor och för sträckor där det saknas fast vägförbindelse. Vi är ett avlångt och glesbefolkat land, därför är flyget oerhört viktigt. Det kommer att bli helt avgörande att vi utvecklar flyget, med elektrifiering och hållbara biodrivmedel för en smart klimatomställning, avslutar Åkesson.

Beslutet gäller för trafik från och till Arlanda mellan Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall samt Visby. Trafikplikten gäller under fem månader mellan april och september. Finansieringen sker via anslag och utgifterna får högst uppgå till 105 miljoner kronor.