Miljonsatsning på coronaforskning

Stödet till forskning på coronaviruset förstärks nu med 100 miljoner kronor. Satsningen presenterades idag av Anders W Jonsson (C) och har som syfte att ge svenska forskare större möjlighet att fokusera på hur vi kan minska smittspridningen.

– Vi måste göra allt vi kan för att bekämpa virusutbrottet här och nu, samtidigt som vi bygger upp vår beredskap inför framtiden, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Nu ökas forskningsstödet för att ta fram mer kunskap kring coronaviruset. 100 miljoner i stöd skjuts till för att identifiera effektiva åtgärder som snabbt kan minska spridningen i Sverige. Samtidigt ska virusforskningen bidra till att stärka samhällets beredskap framåt. Framför allt handlar det om att hitta nya produkter och metoder som snabbt kan ge resultat och bekämpa virusutbrottet.

– Svensk virusforskning är stark redan idag och den forskning som görs på coronaviruset är av mycket hög kvalitet, även internationellt sett. De extra pengarna vi nu sätter in gör det möjligt att lägga i ännu en högre växel i arbetet att bekämpa viruset, säger Anders W Jonsson.

Syftet är att svenska forskare snabbt ska kunna utöka sina projekt, ändra fokus eller delta i internationella samarbeten.

Förhoppningen är att pandemins effekter kan minska, både för människors hälsa och för den svenska ekonomin. Dessutom handlar det om att se till att Sverige i framtiden har en bättre beredskap för nya virusutbrott. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer i en intervju i SvD