C: Kraftigt sänkta kostnader för företag

Nu minskas arbetsgivares utgifter ännu mer, med anledning av coronakrisen. I mitten av mars infördes ett tillfälligt system för korttidspermitteringar där staten står för den största delen av lönekostnaden. Från 1 maj ska det systemet utökas, då arbetstiden för anställda kommer att kunna minskas med upp till 80 procent.

– Det här betyder att en arbetsgivares kostnader, tillsammans med övriga stöd, kan minska med drygt 85 procent, vilket blir en stor lättnad för många företag, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Coronakrisen har haft betydande konsekvenser för svensk ekonomi. Många företag har det oerhört svårt och är i behov av ytterligare stöd. Idag presenterade Centerpartiet, regeringen och Liberalerna därför fler lättnader för svenska företag. Från 1 maj utökas systemet för korttidspermittering så att arbetstagare kan minska sin arbetstid med 80 procent under maj, juni och juli i år. Den anställda får behålla nästan 90 procent av sin lön, samtidigt som arbetsgivaren bara behöver betala omkring 15 procent av lönekostnaderna.

– Det viktigaste är att svenska arbetsgivare nu får ner sina utgifter kraftigt och klarar sig igenom den pågående krisen. Korttidspermitteringen ger en stor kostnadsminskning och betyder att många jobb på så sätt kan räddas, säger Emil Källström.

Samtidigt sänks räntan för anstånd med betalning av skatt och avgifter, för företag som drabbats av coronakrisen. De första 6 månaderna kommer bara en basränta på 1,25 procent att gälla, och efter det tillkommer det en månadsavgift på 0,2 procent. Det gör att den avdragsgilla räntan för ett helår sjunker från 6,6 procent till 3,1 procent, och är endast 1,59 procent de första sex månaderna.

– För Centerpartiet är det viktigt att svenska företag ges rätt förutsättningar att hålla sig levande. Att vi sänker räntan gör det möjligt för många att använda den här extra kreditlinan utan oro, säger Emil Källström.